Pályázatok

Csökkentse hatékonyan energiaköltségeit vissza nem térítendő támogatásokkal!

Számos pályázati lehetőség kínálkozik mikro-, kis és középvállalkozások számára, akár energiaköltségeik csökkentésére, eszköz beszerzésre, ingatlan fejlesztésre, vagy egyéb beruházásokra gondolunk.

A vissza nem térítendő támogatások igénybevételével hatékonyan valósíthatja meg fejlesztési elképzeléseit, amelyek megtérülési ideje a pályázati forrásoknak köszönhetően lényegesen gyorsabb.

Oldalunkon olyan pályázati lehetőségekről olvashat, amelyekben egyéb fejlesztési lehetőségek mellett támogatott a megújuló energiák használata.

Pályázatíró partnerünkkel, jól szervezett háttérmunkával segítjük ügyfeleinket, hogy fejlesztési elképzeléseik valósággá váljanak, mindezt kiemelkedő szakmai tudással, magas színvonalon és ügyfélbarát módon!

Aktuális Pályázatok

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztésekhez, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, versenyképességük javításához.

A felhívás célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása a megtermelt szántóföldi termények tárolási és szárítási kapacitásainak és erőforrás-hatékonyságának biztosítása által. A tárolók műszaki színvonalának biztosítása, illetve a betárolt termények hosszú távú tárolását elősegítő technológiák fejlesztése.

Mikro,-kis,-és középvállalkozások számára elérhető, azonban nem támogathatóak a Budapesten és Pest-megyében megvalósuló beruházások,valamint az agráripari vállalkozások fejlesztései.

A felhívás célja, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor a vállalkozásoknál.

40-50% támogatásban részesülhetnek az állattartó telepek!

a felhívás társadalmi egyeztetésen, benyújtás várható kezdete: 2021. május 12.

A támogatás célja az állattartó telepek megújítása.

Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására,valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, így napelemes rendszerek telepítésére is!

40-70% vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek a kertészeti üzemek

A pályázat célja az üveg és fóliaborítású növényházak építésének és korszerűsítésének támogatása, a zöldség-gyümölcs hűtőházi kapacitások, hűtőtárolók és zöldség-és burgonyatárolók építése, illetve a már meglévő létesítmények bővítése, korszerűsítése. Valamint segíteni kívánják a betakarítás utáni áruvá alakítást szolgáló válogatást és csomagolást szolgáló technológiák alkalmazását a kertészetekben.

Akár 40-80% támogatásban részesülhetnek a mezőgazdasági vállalkozások a vízgazdálkodás fejlesztéséhez.

A felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.

70-100% -os vissza nem térítendő támogatásra nyújthatók be a támogatási kérelmek.

A felhívás célja a hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások versenyképességének javítása. A hozzáadott értéket növelő fejlesztések támogatásával segíteni kívánják a hátrányos helyzetű térségek felzárkózását, a gazdaság lokális megerősítését.

A pályázat keretösszege 5 milliárd forint

Kérje ingyenes pályázatfigyelési szolgáltatásunkat!