Pályázatok

Csökkentse hatékonyan energiaköltségeit vissza nem térítendő támogatásokkal!

Számos pályázati lehetőség kínálkozik mikro-, kis és középvállalkozások számára, akár energiaköltségeik csökkentésére, eszköz beszerzésre, ingatlan fejlesztésre, vagy egyéb beruházásokra gondolunk.

A vissza nem térítendő támogatások igénybevételével hatékonyan valósíthatja meg fejlesztési elképzeléseit, amelyek megtérülési ideje a pályázati forrásoknak köszönhetően lényegesen gyorsabb.

Oldalunkon olyan pályázati lehetőségekről olvashat, amelyekben egyéb fejlesztési lehetőségek mellett támogatott a megújuló energiák használata.

Pályázatíró partnerünkkel, jól szervezett háttérmunkával segítjük ügyfeleinket, hogy fejlesztési elképzeléseik valósággá váljanak, mindezt kiemelkedő szakmai tudással, magas színvonalon és ügyfélbarát módon!

Aktuális Pályázatok

2021. július 14. napjával újranyitásra kerül a VP2-4.1.1-20 kódszámú pályázati kiírás, így ismét lehetőség nyílik támogatási kérelmek benyújtására.

A pályázat keretében 40-50% TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLHETNEK AZ ÁLLATTARTÓ TELEPEK!

Kertészeti üzemek megújításának támogatása (VP2-4.1.3.5-21)

A pályázat célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, valamint a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése és a vidéki térségben meglévő munkahelyek megőrzése, illetve új munkahelyek létesítése.

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztésekhez, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, versenyképességük javításához.

A felhívás célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása a megtermelt szántóföldi termények tárolási és szárítási kapacitásainak és erőforrás-hatékonyságának biztosítása által. A tárolók műszaki színvonalának biztosítása, illetve a betárolt termények hosszú távú tárolását elősegítő technológiák fejlesztése.

Mikro,-kis,-és középvállalkozások számára elérhető, azonban nem támogathatóak a Budapesten és Pest-megyében megvalósuló beruházások,valamint az agráripari vállalkozások fejlesztései.

A felhívás célja, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor a vállalkozásoknál.

40-50% támogatásban részesülhetnek az állattartó telepek!

a felhívás társadalmi egyeztetésen, benyújtás várható kezdete: 2021. május 12.

A támogatás célja az állattartó telepek megújítása.

Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására,valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, így napelemes rendszerek telepítésére is!

Akár 40-80% támogatásban részesülhetnek a mezőgazdasági vállalkozások a vízgazdálkodás fejlesztéséhez.

A felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.

70-100% -os vissza nem térítendő támogatásra nyújthatók be a támogatási kérelmek.

A felhívás célja a hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások versenyképességének javítása. A hozzáadott értéket növelő fejlesztések támogatásával segíteni kívánják a hátrányos helyzetű térségek felzárkózását, a gazdaság lokális megerősítését.

A pályázat keretösszege 5 milliárd forint

Kérje ingyenes pályázatfigyelési szolgáltatásunkat!