ENERGIAAUDIT ISO 50001

Energetikai irányelvek?

Az utóbbi években az Európai Unió eddig soha nem tapasztalt kihívásokkal szembesült:
megnőtt az energiaimporttól való függése, az energiaforrások korlátozott mértékben állnak rendelkezésre, vissza kell szorítani az éghajlatváltozás mértékét, rendezni kell a gazdasági válság utáni helyzetet. A tudatos, hatékony energiagazdálkodásra való átállás pedig hatékony eszköz e problémák kezelésére. Nem véletlenül tűzték ki az energiafogyasztás 2020-ig történő 20%-kal való csökkentését – olvasható a direktívában, amelyet várhatóan 2015 nyarán építenek bele a magyar jogrendszerbe.

 

A rendelet előírásai és az ISO 50001 között átfedés van, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy aki a szabvány szerint működik, az megfelel a direktíva előírásainak. A szabvány követelményeivel konkretizálja és leírja azokat a folyamatokat, amelyeket az uniós irányelv a gyakorlatban elvár, magába foglalja a vállalat energia-alapállapot felvételét, az átvizsgálás folyamatát, meghatározza a cselekvési terveket és módszereket is. Ezzel lehetővé teszi, hogy az adott cég működése teljes mértékben megfeleljen az előírásoknak, és egyben a kötelező audit elvégzése is bele van foglalva.

Az ISO 50001 Energiairányítási rendszerszabványt 2011 júniusában bocsátotta ki a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet.
A szabvány tartalmazza energiamenedzsment rendszerek kialakításához, fenntartásához
és fejlesztéséhez szükséges követelményeket

Célja

Szisztematikus megközelítésben lehetővé tegye a szervezet számára az energiateljesítmény folyamatos fejlődését, beleértve az energiahatékonyságot, az energiabiztonságot, a felhasználást és fogyasztást. Célja, hogy csökkentse bármilyen szakterületű, méretű és földrajzi elhelyezkedésű vállalat energiafelhasználásának mértékét, ezúttal az energiaköltségeket és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mennyiségét is.

Az ISO 50001 az energiateljesítményre koncentrál, nem elsősorban a termékek minőségére és a környezeti hatásokra, de a három szabvány leggyakrabban integrált irányítási rendszer részeként épül be egy vállalat működésébe. Az energiafelhasználás javítására irányuló célokat a szervezet maga fogalmazza meg, a szabvány alapján

Alkalmazásával a cég számottevő anyagi megtakarítást érhet el.

Típustól és mérettől függetlenül, egyre több szervezet fektet hangsúlyt az energiafogyasztásának csökkentésére.

Ezen igény kiváltó okai:

 • a költségek csökkentése,
 • a növekvő költségek hatásának csökkentése,
 • önként vállalt, vagy törvényileg szabályozott szén- dioxid céloknak való eleget tevés,
 • a fosszilis energiahordozóktól való függés mértékének csökkentése,

Az ISO 50001 7 fő pontja:

 1. Általános követelmények
 2. Vezetői elkötelezettség
 3. Energiapolitika
 4. Cselekvési terv
 5. A működés szabályozása
 6. Energetikai auditok
 7. Vezetőségi átvizsgálás

Főbb lépések az Energiairányítási rendszer kialakítása során

 • Energia szempontú felmérés elvégzése.
 • Teljesítménymutatók meghatározása, amelyek kontrollálni tudják a változásokat.
 • Annak megtervezése, hogy a kiindulási értékekhez képest, milyen változást és fejlődést akar a szervezet elérni, ezeket hogyan fogja megvalósítani.
 • A napi működésbe bevezetendő változásokat elő kell írni és le kell szabályozni, úgy, hogy a munkatársak számára is egyértelműek legyenek a feladatok.
 • Az energiahasználattal kapcsolatos döntéseket gyakorlati bevezetése, szabályzatok készítése, kollégák szerepeinek tudatosítása.
 • A bevezetett módszerek, eszközök eredményességének rendszeres ellenőrzése.

Alkalmazásának előnyei

A vállalat energiaköltséget takarít meg és javítja energiafelhasználását, csökkenti az emelkedő energiaköltségek vállalatra gyakorolt hatását. Hosszútávon csökken a vállalat dioxid kibocsátása, a fosszilis tüzelőanyagoktól való függése, csökkennek a vállalat fenntartási költségeit, kapacitása növekedik, azáltal, hogy keretrendszert épít ki az új, energia hatékony technológiák és intézkedések véghezviteléhez. Az ISO 50001 alapján működő cég biztosítja fogyasztói, beszállítói és partnerei számára, hogy tevékenysége során betartja a törvény és a saját energiafelhasználási környezetvédelmi előírásait, ezáltal hatékony, gyors és versenyképes maradhat.