ENERGIA AUDIT

Mennyivel több az energia audit a tanúsításnál?

Az épület tanúsítása az épület üzemelésétől független vizsgálat, mely a nyílászárókra, falazatokra, födémekre, benapozottságára, az égtáj figyelembe vételére vonatkozik.
A tanúsítás nem a közműszámlák alapján történik.

Az energiaaudit az épület szerkezetének, az épület valamennyi energiafogyasztó eszközének, és az épület rendeltetésszerű használatához szükséges beépített technológiai berendezésének üzemeltetési vizsgálatát tartalmazza.

Az épületek, intézmények valamint a hozzájuk kapcsolódó épületgépészeti rendszerek és technológiák tényleges energiafelhasználásának, primerenergia-igényének megállapításához energetikai auditot kell készíteni.

Auditálás elvégzéséhez hosszabb időszakra vonatkozó adatokat kell begyűjteni (külső hőmérséklet, nedvességtartalom, szélmozgás, naptevékenység). Az audit elkészítéséhez a kapott dokumentáció helyszínen történő egyeztetése illetve kiegészítése, pontosítása, felülvizsgálata (építészeti, rétegrendi és gépészeti kiviteli tervek, a villamos hálózat kialakításának kiviteli tervei, műszaki leírások stb.) szükséges.

Tervdokumentáció hiányában az épület, gépészeti és az épület rendeltetésének, technológiai rendszerének felmérését is el kell végezni.

Az audit javaslatokat tartalmaz.

Miért auditálunk?

Az energetikai audit olyan meghatározott módszerrel végzett eljárás, amelynek célja megfelelő ismeretek gyűjtése valamely épület vagy épületcsoport, ipari vagy kereskedelmi létesítmény, illetve magán- vagy közszolgáltatás aktuális energiafogyasztási profiljára vonatkozóan.

Meghatározza és számszerűsíti a költséghatékony energiamegtakarítási lehetőségeket, és beszámol annak eredményéről.

Az energetikai felülvizsgálat alapvető célja az energiaköltség-csökkentő beavatkozások azonosítása.

A veszteségfeltáró munkája annál eredményesebb, minél több jó javaslatot tud tenni, vagyis minél több olyan lehetőséget tár fel, melynek segítségével a költségeket – gazdaságos ráfordítással – csökkenteni lehet.

Mi az energetikai audit?

Olyan felmérések végzése, melyek tiszta képet adnak az energiafelhasználás mértékéről, céljairól, indokoltságáról, költségeiről és jellemzőiről.

Az energia audit meghatározza a fogyasztás és a költségek csökkentésének módját.

Az energetikai audit előnyei:

 • feltárja azokat a veszteségeket, amelyek akár üzemeltetési intézkedésekkel, beruházás nélkül is azonnal csökkenthetők,
 • bemutatja az olyan beruházási lehetőségeket, amelyek belátható időn belül megtérülnek
 • rávilágít a további mérési szükségletekre – amelyek további megtakarításokhoz vezethetnek
 • valamint jobban tervezhetővé teszi az energiabeszerzést és az energiagazdálkodást.
 • előnyösebb energiaszolgáltatói szerződést tesz lehetővé
 • hő és villamos energia fogyasztások  csökkentése
 • átlátható fejlesztési lehetőségek kimutatása
 • felkészülve készülhet a pályázatra
 • költséghatékony energiamegtakarítási lehetőségeket tár fel lépésről lépésre

Mit vizsgálunk az energia auditban?

Energia audit menete

Mit vizsgálunk az energia auditban?

 • Árajánlat adás

 • Helyszíni bejárás, menetrendek, határidők, kapcsolattartók, adatszolgáltatási felelősök meghatározása

 • Auditnapló megnyitása és folyamatos vezetése

 • Adatszolgáltatás megbízó részéről, számlák bekérése

 • Adatok ellenőrzése

 • Helyszíni felmérés

 • Az adatok feldolgozása

 • Elemzés, a jelenlegi energetikai állapot rögzítése és az energiahatékonyságot növelő intézkedések feltárása

 • Audit jelentés elkészítése

Kik végezhetik az auditálást?

Érdemi energiaauditálást csak megfelelő összetételű auditáló csoport képes elvégezni.

Az auditáló csoport létrehozását – egyszemélyes auditorok helyett – több tényező indokolja:

 • az energiarendszerek felépítése összetett, technológiai folyamatai és energiafogyasztó berendezései különbözőek, hőtechnikai, vegyi és villamos berendezéseket, illetve épületeket érintenek.
 • szükséges, hogy az adott energiarendszerhez értő szakemberek, energetikai, villamos, épületgépész, gazdasági stb. mérnökök legyenek az auditáló csoportban.
 • az auditáló csoportnak alkalmasnak kell lennie a vizsgált energiarendszer, a település és az országos energetikai célok együttes áttekintésére és értékelésére.
 • az objektív szemlélet és értékelés megköveteli, hogy az energiarendszer energetikai auditálását több és független személy közösen végezze. Az energetikai auditáló csoport létrehozásánál fontos a csoportvezető auditor kijelölése és a közreműködő auditorok kiválasztása:

A csoportvezető auditor speciális felelősséggel bír a munka során: meghozza a döntéseket az audit során, elkészíti az audittervet, mely az audit lebonyolításának menetrendje, meghatározza az auditcsoporton belüli munkamegosztást, felkészíti és koordinálja a csoportot, előkészíti és ellenőrzi az audit munkadokumentumait, eljár a csoport képviseletében, kapcsolatot tart az auditált energiarendszer képviselőjével, elkészíti az audit jelentést.

Az energetikai auditáló csoport vezetőjének szakirányú egyetemi/szakmérnöki végzettséggel (elsősorban gépész-, villamosmérnök), átfogó és magas szintű energetikai ismeretekkel, az energetika területén szerzett kellő gyakorlattal kell rendelkeznie.

Az energetikai auditáló csoport vezetésével olyan személy bízható meg, akinek végzettsége és képesítése, valamint szakmai tevékenysége biztosítja, hogy az országos energiaellátás energetikai, gazdasági és környezeti kérdéseit is képes áttekinteni, és a fejlesztés lehetőségeit a nemzeti energiastratégia szempontjából értékelni.

Az energetikai auditálás eszköze az energiahatékonyság növelésének. Díjazásának tehát alapkövetelménye: az energetikai auditálás díja az energiaaudit által elérhető energiaköltség-csökkenésnek a részét kell képeznie!

Ki végezze az auditot?

Célszerű külső vállalkozót, energetikust megbízni.

Előny:

 • Speciális szakismeret
 • Műszerezettség
 • Megfelelő adatmennyiséggel rendelkezik
 • Külső „szem” – ként működik
 • Függetlenség

Miért cégünket bízza meg az audit elvégzésével?

Cégünk által alkalmazott energetikai auditort a világ 100 legjobb energetikusa közé választották, aki energetikai igazságügyi szakértőként is dolgozik

Garantáljuk, hogy ár-érték arányban és a munka minőségét tekintve elégedett lesz a Megbízó!

Mi nem csak „elkészítjük” az auditot, hanem garanciát is vállalunk az elvégzett munkára!

Több per is született már a nem rendesen elvégzett energetikai audit miatt!

Milyen esetben ne cégünket keresse az audit elvégzésével??

Amennyiben csak a „papírra” van szükség, hogy az ellenőrzésnél meg legyen, akkor nem mi vagyunk a megfelelő cég az Önök részére.

Amennyiben „csak” az ár számít a megbízásnál, akkor se bennünket keressen, hiszen mindig lesz olcsóbban dolgozó cég.

Kérjen ingyenes konzultációt vagy teljeskörű energiakoncepciót cége számára!