MEGJELENT AZ ÉLELMISZERIPARI ÜZEMEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE
(VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 és VP3-4.2.1-4.2.2-2-21)

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az élelmiszeripar ágazati innováció ösztönzését, az elavult technológiai módszerek fejlesztését, a hatékonyság növelését.

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztésekhez, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, versenyképességük javításához.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Azon mezőgazdasági termelők pályázhatnak, akik

 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott.
 • A támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.
 • Rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel.
 • Pályázhat őstermelők családi gazdasága és családi mezőgazdasági társaság is.

A pályázók két területen tudnak kérelmeket benyújtani:

 1. Élelmiszeripari üzemek fejlesztése
 2. Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése

A vissza nem térítendő támogatás az alábbi célterületekre igényelhető:

 1. Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése
  • az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba.
  • segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és a munkahelyteremtéshez.
  • erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása.
 1. Borászati üzemek fejlesztése
  • az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba.
  • erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

I.Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint

 1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése
  • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
  • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
  • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése
  • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése
 1. célterület – Borászati üzemek fejlesztése
  • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
  • Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
  • Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek beszerzése (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok)

II. A megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek, geotermikus energia, biogáz, napelemes rendszer, szélenergia).

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Az élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.
 • Közbeszerzési eljárások lefolytatása
 • Tájékoztatás, nyilvánosság
 • Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit
 • Könyvvizsgálat
 • Projektmenedzsment
 • Élelmiszeripari/borászati tevékenységhez kapcsolódó szállítójármű (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése

Nem támogatható tevékenységek:

A felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható, különösen a következők:

 • épületek, építmények kialakítása, bővítése, felújítása;
 • a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;
 • a TEÁOR 109 kódja alá tartozó takarmánygyártást célzó tevékenység;
 • erőgépek, személyszállító gépjárművek beszerzése;
 • ingatlanvásárlás;
 • új üzem létesítése (zöldmezős – újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli – beruházás);
 • a 2. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása;
 • használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése;
 • folyékony bioüzemanyag előállítása

Az Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése pályázatban támogatható még:

I. Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbiak szerint

 1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése
 • A támogatási kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • A támogatási kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)
 1. célterület –Borászati üzemek fejlesztése
 • A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységet szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: borászati tartályok bevonatolása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)

II. A megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen

Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.)
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.)
 • Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése).

A fenti önállóan nem támogatható tevékenységeken kívül a komplextámogatás esetében önállóan nem támogatható:

  • Telepi infrastruktúra fejlesztése
  • Terület-előkészítés
  • Ingatlan vásárlása

Nem támogatható tevékenységek:

A fent felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható, különösen az alábbiak :

 • a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;
 • a TEÁOR 109 kódja alá tartozó takarmánygyártást célzó tevékenység;
 • erőgépek és személygépjárművek beszerzése;
 • a 2. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása;
 • használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése;
 • folyékony bioüzemanyag előállítása.

Kötelező vállalások

A nyertes pályázóknak a következőket szükséges vállalniuk:

 • Amennyiben a pályázat benyújtása előtt a támogatást igénylő alkalmazottat foglalkoztatott, nyertes pályázat esetén a fenntartási időszakban (5 év) a foglalkoztatotti bázislétszámot nem csökkentheti a pályázat benyújtását megelőző átlaglétszámhoz képest.
 • A projektet a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónapon belül kell befejezni

BENYÚJTÁSI IDŐSZAK:

A pályázati kiírások jelenleg még társadalmi egyeztetés alatt állnak, így a fent leírtakban történhetnek változtatások.

Élelmiszeripari üzemek fejlesztése
2021. július 7. – 2021. augusztus 31.

 • 1. szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20.
 • 2. szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.
 • 3. szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.
 • 4. szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.

Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése
2021. szeptember 13. – 2021. december 7.

 • 1. szakasz: 2021. szeptember 13. – 2021. szeptember 27.
 • 2. szakasz: 2021. szeptember 28. – 2021. október 11.
 • 3. szakasz: 2021. október 12. – 2021. október 25.
 • 4. szakasz: 2021. október 26. – 2021. november 8.
 • 5. szakasz: 2021. november 9. – 2021. december 7.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Élelmiszeripari Üzemek Fejlesztése:

keretösszeg: 50 milliárd forint:

 1. Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése: 40 milliárd forint
 2. 2. Borászati üzemek fejlesztése: 10 milliárd forint

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

maximum 100 millió Ft.

A támogatás intenzitása: 40-50 %

A Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése:

keretösszeg: 200 milliárd forint:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

100 millió Ft.5 milliárd

A támogatás intenzitása: 40-50 %

A PÁLYÁZAT MENETE:

 • pályázati előminősítés
 • feltételes vállalkozói szerződés megkötése
 • pályázathoz kapcsolódó energetikai szakvélemény elkészítése
 • napelemes rendszer tervezése, helyszíni felmérése
 • a teljes pályázati anyag elkészítése és benyújtása a bíráló szervhez
 • sikeres pályázatot követően napelemes rendszer telepítése
 • pályázathoz kapcsolódó elszámolások elkészítése, benyújtása
 • pályázati utógondozása

Teljeskörű segítséget nyújtunk a pályázati anyag összeállításában és benyújtásában a kiíró szervhez, a támogatói szerződés előkészítésében, a pályázat utógondozásában,mindezt kiemelkedő szakmai tudással, magas színvonalon és ügyfélbarát módon!

A pályázat sikeréhez nagymértékben hozzájárul a megújuló energiák hasznosítása.

Cégünk magas minőségű napelemes rendszerek tervezésével, telepítésével foglalkozik, így segíteni tudjuk Önt a tervezéstől a telepítésig, valamint a pályázathoz kapcsolódó műszaki dokumentációk, energetikai szakvélemények hiánytalan összeállításával is.

 

KINEK ÉRDEMES NAPELEMES ÁRAMTERMELÉSBEN GONDOLKODNI?

 • aki saját vagy bérelt telephelyen végzi a tevékenységét
 • aki szeretné csökkenteni, vagy teljes egészében kiváltani a villamosenergiára fordított költségeit
 • aki szeretné, hogy a támogatás igénybevételével a beruházása akár 3 év alatt megtérüljön
 • aki szeretné, hogy cége a megtérülési idő után, akár 20-25 évig energiafüggetlen legyen
 • aki szeretne egy gyorsan megtérülő beruházást és egy környezettudatos, megújuló  energiaforrást

MILYEN ELŐNYEI VANNAK A NAPELEMES TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK?

 • 100 % -ban garantált pénzmegtakarítás
 • 100 % -ban garantált és kiszámítható megtérülés
 • önfenntartó  – legalább 30 évig működő rendszer
 • környezettudatos megoldás
 • távolról is,-akár mobiltelefonról ellenőrizhető termelés

AMIBEN BIZTOSAN SZÁMÍTHAT RÁNK NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE ESETÉN:

 • A világ 10 legnagyobb napelemgyártójának termékeivel dolgozunk
 • Minőségi anyagok felhasználása
 • Minőségi munkavégzés
 • Segítünk a jó döntésben a műszaki tartalom meghatározásánál
 • Önnel együtt gondolkodunk!
 • Engedélyeztetjük az áramszolgáltatónál napelemes rendszerét
 • Kivitelezzük a vállalt határidőre a rendszert, erre pénzügyi garanciát is vállalunk!
 • Karbantartjuk napelemes rendszerét
 • Tisztaságot és rendet hagyunk magunk után

Garanciát vállalunk a munkánkra

 

 • Árajánlat garancia
 • Kivitelezési határidő garancia
 • Minőség garancia
 • Tisztaság garancia
 • Őszinteség garancia

Azért dolgozunk nap, mint nap, hogy segítsünk a vállalkozásoknak csökkenteni a villamosenergiára fordított költségeiket.

Edwin Oudejans a Maxima Kft., Vaskút


Edwin Oudejans a Maxima Kft. tulajdonosa Hollandiából Magyarországra érkezve gyorsan felfedezte az éghajlat előnyeit és a napenergiában rejlő lehetőségeket, ezért úgy döntött, kiaknázza ezt a lehetőséget virágkertészetének fejlesztéséhez és napelemes rendszer telepítése mellett döntött. A beruházást pályázat keretében valósította meg a tulajdonos. 
2019 nyarán telepítettük a a 40,7 kWp teljesítményű napelemes rendszert, ezzel jelentős csökkenést elérve a cég villamosenergia-felhasználásában.

 

Ismerd meg Edwin történetet

Roszik Tamás, Dunavecse


Mint tudjuk, a hazai gyümölcsöknek nincs párja. Tamásék dunavecsei családi gazdaságukban nap, mint nap azon dolgoznak, hogy ízletes, magyar sárgadinnye kerülhessen mindenki asztalára. Mint sok fejlődő cég, így Tamásék energiahasználata is évről-évre növekszik, költségeik csökkentése érdekében döntöttek a napelemes rendszer mellett. 

A mintegy 52,8 kWp teljesítményű rendszert a telephelyükön található hűtőházra építettük, mely gyorsan meghozta nekik villamosenergia-felhasználásuk csökkentésében a várt eredményt.

 

Ismerd meg Tamás történetet

Mit kell tennie, hogy ne maradjon le a lehetőségekről?

Keressen bennünket és minden kérdésére választ adunk…

Adatkezelés

Kapcsolat

Energiamonitoring Kft
H – 6500 Baja Parti utca 20-22.
Tel: +36-20-482-0155
E-mail: zoltan.szabo@energiamonitoring.hu
Web: energiamonitoring.hu